Handopfok

Handopfok van parkietachtigen

(bron: Avian Avenue Parrot & Other Birds Message Board )

Het is zeer belangrijk dat handopfok correct uitgevoerd wordt, anders kan het jong bezwijken. Het vergt dus een zekere handigheid en ervaring. Daarom is het best eerst eens in de leer te gaan bij ervaren handopfokkers.

Wie vogels heeft (mannen en poppen) kan wel aan jongen geraken en dan kan het soms noodzakelijk zijn de natuur een handje te helpen: weesjes, achterblijvers, afgestoten jongen...

Maar handopfok om aldus een meerprijs te kunnen vragen voor jonge -zogezegd handtamme- vogels getuigt zeker niet van een vorm van dierenliefhebberij, maar des te meer van groot winstbejag.(Sorry, maar dit moest er even uit)

In Nederland is handopfok zelfs verboden om die reden!  zie : https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2017-01-01#Hoofdstuk1</p>Benodigdheden: -

  • voedselproduct voor handopfok
  • spuitjes met of zonder kropnaald of lepeltjes
  • mengbeker of glas
  • keukenrol
  • thermometer (voedseltemperatuur meten)
  • lepel om alles te mengen
  • keukenweegschaal (tot op de gram)


Maak de voeding klaar zoals aangeven in de bijsluiter van het product. Controleer de temperatuur. Deze mag tussen de 38 en 39°C zijn, zeker geen 40°!

Bij het gebruik van voederspuit met kropnaald, zet je het jong op tafel (op het keukenrolpapier) zo dat het naar jou kijkt. Je schuift de naald traag in de linkerkant van de snavel van het kuiken (voor jou, als het je aankijkt: rechts!) Schuif de tip nu naar de rechterkant van de keelholte.

Spuit heel traag de inhoud in de krop. Doe het zo dat het jong deze handeling herkent als voedermoment! (Let op niet in de luchtpijp te spuiten!)

De hoeveelheid voedsel hangt af van de grootte en de leeftijd van het kuiken. Kijk mee hoe de krop zich vult. Let er op deze niet te overbelasten. Hij mag zeker niet uitrekken. Beter te weinig dan te veel.

Bij grotere soorten kan men vlug overschakelen op lepelvoeding (randen van het koffielepelje of grote lepel ietsje meer omhoog krullen). Dit kan frontaal gegeven worden.


Snavel en veren raken dus meestal wel besmeurd. Een goeie hygiëne is dus heel belangrijk De resten mogen zeker niet opdrogen: vandaar het keukenpapier. En afwassen met lauw water.

Er zijn schema's online met voedingstijden, maar hun geschreeuw zal zelf wel zeggen wanneer het nodig is. Let er evenwel op dat de krop minstens 1x per dag volledig leeg moet zijn, dit om kropverzuring tegen te gaan , die dodelijk kan zijn.

Een van die schema's:

1-4 dagen       Om de 2u                         1-2cc

5-7 dagen       Om de 3u                          2-3cc

8-14 dagen     Om de 4u                          4-6cc

15-24 dagen   Om de 5u                          7-10cc

25-34 dagen   3x/dag 7u-17u-23u         11-15cc

35-44 dagen   2x/dag 7u-23u                 11-15cc

45- .. dagen   2x/dag 7u-23u                  15cc


Gebruik de weegschaal om het basisgewicht van het kuiken te hebben. 's Morgens met lege krop en daarna regelmatig, best op hetzelfde tijdstip van de dag . Zo zie je het best de evolutie van het kuiken.

Hierbij een schema voor valkparkieten:

leeftijd                         gewicht                    aantal voedingen      tijd                    periode(tussen.. en...)

1week                           0  - 30g                                 7                     alle 2 u                7u  -  19u

2 weken                       30 - 40g                                5                     alle 3u                  7u  - 19u     

-                                    40- 50g                                 5                     alle 4u                  7u - 23u

3 weken                       50 - 60g                                4                     alle 5u                  7u - 23u

-                                   60- 70g                                  3                     alle 8u                   7u - 15u  -23u

4 weken                      70 - 80g                                 3                     alle 8u                   7u - 15u - 23u

5 weken                      80 - 90g                                 2                     alle 12u                 7u en 19u

6 weken                      90 - 110g                               1                                                     19u

7 weken en +             90-  110                                  1                                                     19u


En wat andere links:
https://www.hobbyvogels.nl/handopfok.htm
https://www.kvvv.nl/index.php/artikel...s/60-handopfok
https://hobbyvogelsenjoy.jouwweb.nl/i...kiet/handopfok