Nestkasten


vogelsoort, hoogte, grondvlak, vliegopening, horiz/vertik/schuin

  • veelkleurenparkiet     35          25x25      7-8       V
  • valkparkiet                  35-40     25x25      7-8       V 
  • rosella                          50-65      25x25        8        V of S 
  • Pennant                       50-65      25x25       8-9      V of S 
  • Roodrug                       30-35      20x20       7-8      V 
  • Catharina                     15-20   30x15/20   5-6      H 
  • Agaporniden                15-20   30x15/20   5-6      H

Voor de verticale of schuine kasten is het geraadzaam om gaas of klimgelegenheid langs binnen aan te brengen, zodat de vogels makkelijker in en uit kunnen klauteren.

Meer soorten te zien in de subpagina: lijst nestkastmaten


Schuine kasten worden het meest gebruikt voor grote (zware) parkietensoorten. Deze wonen meestal ook in een diepere kast, waardoor het afdalen in de kast eerder een neerploffen lijkt, met alle gevolgen vandien. Vandaar het schuine inlopen om aldus de eieren beter te beschermen. Op de schuine helling is dan ook gaas voorzien.

Er moet dus ook een opening, deksel of deur voorzien worden om de nesten te controleren en de jongen te ringen


Een deurtje bovenaan is gemakkelijk open te zetten als jongen geplukt worden. Er komt dan meer licht in de kast en de jongen worden meer met rust gelaten. Anderzijds kan een pop die op het nest zit moeilijker het nest verlaten bij controle, want zij moet naar je toe klauterenen begint dan meestal in het nest te wringen.

Deurtjes in zij- of achterwand zorgen voor makkelijke bereikbaarheid.

Voor vogels die moeilijk nestcontrole verdragen, is het geraadzaam de kasten zo op te hangen dat er nestcontrole mogelijk is vanuit de gang of vanuit een andere vlucht ( deurtje in de rug van de kast en in de volièrewand)

Er bestaan nog andere modellen voor andere soorten ook. Zoals b.v. degene die gebruikt worden voor pyrrhura's:

                Prinses van Wales woont het liefst in een schuine nestkast met lange inloopstrook:

Hoe kan je zo'n nestkast maken?

                                                          Hoe los je het vochtprobleem in te droge nestkasten op?

Om te droge nesten vochtig te maken kan ook een omgekeerde graszode op de bodem gelegd worden. Het  rottend gras zorgt voor vocht.