Voeding:


Voedsel wordt onderverdeeld in 2 delen:


     Water 1                                                                             Droge stof 2                                                                     

Organisch 3                                        Anorganisch 4                                         Eiwitten 5                Vetten 6                                      Mineralen 8

                                                                                                                                 Sporen 9

                                                                           Koolhydraten 7                           As 10

                                        GROEI                       ENERGIE

Als je even met mij bovenstaand schema overloopt, dan zal je misschien wat wijzer worden in de voedingsvoorwaarden voor onze vogels.

Het voedsel voor onze vogels bestaat uit water (65%)(1) en droge stof (2). Het lichaam van de vogel bestaat ook voor het grootste deel uit water. Dus een degelijke watervoorziening is een must. Het doet dienst als oplosmiddel van de afgebroken zaden in de maag, het transporteert alles door het ganse lichaam heen en staat in voor de warmteregeling van het vogellichaam(het zweten..)

Verder is er de droge stof(2). Deze kunnen we opsplitsen in organische (3), (door natuur gemaakte) en anorganische(4) stoffen.

De organische bestaan uit eiwitten(5), die instaan voor de groei. Deze zijn voornamelijk van dierlijke oorsprong (insecten, kreeftjes, eigeel, wormpjes,...)

En ze bestaan ook uit vetten (6) , laat ons eerder zeggen oliën en koolhydraten (7). Deze laatsten zijn de zetmeelproducten en de samengestelde suikers. Deze vetten en koolhydraten staan voornamelijk in voor de energie, zowel voor warmte van het lichaam, als verplaatsingsenergie: lopen, vliegen.. deze komen voornamelijk voor in hun goede zaadmengeling.

Vertering gebeurt door middel van enzymen. Deze worden uit de voeding opgemaakt, vooral uit de vitaminen (naam eindigt meestal op -ine of -ase)(8). Het is als het ware de metselspecie om de andere bouwstenen aan elkaar te zetten.

De vitaminen zitten hoofdzakelijk in producten van plantaardige en dierlijke oorsprong. Vitaminen zijn ofwel in water(B serie) of in olie (A,D,E K) oplosbaar. De vogel haalt ze vooral uit wortelen, gist, traan,zaadkiemen, eigeel, zemelen, vismeel, eiwit, melkproducten,...

Verder zijn er de sporenelementen(9) en een overschot as (10)

Een teveel van dit alles kan zorgen voor voedselvergiftiging. Dus let op met supplementen!

Hulpstof:

Om een betere afbraak in de maag te krijgen, geeft men maagkiezel, dit omdat de maag niet in staat is om bepaalde zaden te malen. Deze kiezel kerft in de zaden, waardoor er een groter oppervlak ontstaat om de enzymen hun afbraak te laten verrichten.

Besluit:

om gezonde vogels te hebben, zowel naar levensonderhoud als naar voortplanting toe, moeten ze beschikking hebben over een voldoende gevarieerd voer bestaande uit:

- zuiver water voor transport, opbouw en temperatuurregeling

- granen en zaden voor vetten en koolhydraten (zaadmengeling)

- eivoer, vruchten, sepia, insecten, grit, mineralen en sporenelementen (uit groenten en fruit)

- maagkiezel voor een goede verwerking