Verervingen berekenen

Er komen veel vragen over welke jongen krijg ik uit deze combinatie of ik wil aan zo'n jongen geraken welke ouders moet ik dan hebben?

Veel vragen worden opgelost door een genetische rekenmachine. De meest gekende is "gencalc"(genetic calculator)

Je kiest eerst je vogelsoort.

Je vult in welke kleuren je visueel ziet bij de man en welke er verborgen zijn (splitkenmerken) en vul dat dan ook zo in bij de pop.

Druk op genereer en je krijgt de uitslag te zien van wat er verwacht wordt.

Niet vergeten te "resetten" elke keer dat je verandert of wijzigt. En weer opnieuw ingeven.