Stanleyparkiet

Stanleykweek in vraag en antwoord:

Hoe kwam je ertoe deze soort te houden?

Daar ik liefhebber ben van rosellasoorten sprak deze kleine rosella mij dus ook aan, temeer ik ook vogels huisvest die me van kleur aanspreken. Hier zit de combinatie rood - geel en (kobalt-) blauw dan ook voor een groot deel tussen. Dit zijn namelijk mijn favoriete combinaties.


- Aan welke eisen moeten de vogels voldoen vooraleer ze te kopen?

In de eerste plaats moeten de vogels aan mijn kleurvoorwaarden voldoen (sic). Verder goed ogen en zeker propere aarsveren hebben. Zij moeten goed in hun vlees zitten (geen scherp borstbeen) en vivant overkomen. Als het enigszins kan over alle tenen (en nagels ) beschikken, alhoewel dit niet onoverkomelijk is bij parkieten, daar ze twee voor- en twee achtertenen hebben en aldus toch meestal grip hebben bij het bevliegen.

En wat ook belangrijk is... passen in mijn portemonnee!


- Plaats je nieuw aangekochte vogels onmiddellijk bij de eigen vogels of maak je gebruik van een soort quarantaine? Hoelang?

De vogels gaan meestal direct in de voor hen voorziene ruimte, daar ze toch allemaal apart gehuisvest zijn. Mijn stanley's zitten zelfs naast elkaar, maar met gesloten tussenschot in opale polycarbonaatplaat. Er is lichtinval, maar ze kunnen elkaar niet zien en zitten volledig gescheiden.


- Komt het koppel van bij dezelfde liefhebber of handelaar? Aanvaarden man en pop elkaar vlug en zonder moeilijkheden?

Mijn eerste koppel komt van bij een zelfde liefhebber. Het was een kweekstel dat plaats moest ruimen voor andere vogels. Daar de man moeilijk door de rui kwam, schafte ik mij een andere man aan via het forum. het kweekstel werd uit elkaar gehaald. Toen later bleek dat de eerste man toch treffelijk bevederd was werd uitgekeken naar een tweede pop. Die werd gevonden via het forum bij een andere kweker en een nieuw koppel werd samengesteld. Aldus beschik ik over twee onverwante koppels


- Doe je regelmatig aan bloedverversing?

Die bloedverversing is niet direct nodig, want ik beschik over twee onverwante koppels. Een tweede factor is ook, dat je een kweekstel parkieten niet direct van de hand hoeft te doen, want die kweken toch een aantal jaar. Dus: wat goed is... houden!

Mocht het toch nodig blijken, ik zou niet aarzelen direct ander bloed in te schakelen.


- In welke volière zitten ze? Afmetingen? Bijzonderheden?

Ze zitten gehuisvest in vluchten van 3m diep, 0,80m breed en een kleine 2m hoog. Enkel de voorkant is (0,80m x 1m75) is in gaas. Er wordt hier vooraan gevoederd op een voederplank en de volière is achteraan toegankelijk met een deur. Dit om nestcontrole uit te oefenen en te kuisen.


- Wat denk je over kweek in ruime kooien?

Misschien dat de kleine rosella wel tot broeden zou overkomen in een ruime kweekkooi, maar ik heb er geen ervaring mee.


- Welk broedblok geef je ze? Vind je dat het beste?

Mijn koppels hadden beschikking over 3 types: een kleine roodrugkast (30cm), een wat grotere van 40cm en een rosellanestkast van 55cm (achtkanter). Ze kozen voor de middenmaat.


- Nestmateriaal?

In de nestkast werd een ferme laag houtkrullen gelegd. Ze knagen deze houtkrullen heel fijn, tot praktisch stof!


- Zet je soms pleegouders in? Welke?

Ik heb nog geen pleegouders ingezet, maar indien nodig zou ik het proberen bij roodrug en/of kakariki. Ik zeg wel indien nodig... geen broedzorg, verstoord nest, kwetsuur. Maar niet om zomaar eieren te verleggen in de hoop op een tweede nest. Het beste is de ouders zelf te laten kweken, dan zit inprint en instinct er bij de jonge vogels ook meteen in.


- Waaraan moeten de jongen voldoen om ze verder bij jou te houden?

Als ik jongen verder houd, dan let ik het eerst op de broedzorg! Dit wordt dikwijls over het hoofd gezien. Goede kweekstam is heel belangrijk. Verder het formaat en het kleurenpatroon.


- Moeilijkheden bij de kweek ervaren?

Een stel ging vrij vlot tot de kweek over en ik kon de pop met geen stokken uit haar nest krijgen. De andere pop was enorm schuw, verliet om de haverklap het nest en kwam niet tot leggen.


- Wat krijgen ze te eten?

Als voeding krijgen ze een grote parkieten mengeling.


- Welk opfokvoer? Heb je eventueel een eigen samenstelling?

Ze krijgen ORLUX grote parkieten, aangevuld met fruitmuesli, gekiemd zaad en een schepje biergist. Verder staat steeds grit en maagkiezel ter beschikking om hun voedsle beter te kunnen verteren.


- Voorstander van groenvoer?

Af en toe krijgen ze wat appel, sla, witloof,...


- Hoe zie je de mutatiekweek? Hoe ga jij te werk?

Zelf bezit ik geen mutanten (geen passend kleurpatroon ;-) )maar mocht ik er hebben, dan worden die zeker over wildkleur gekweekt teneinde sterke vogels te behouden en geen afgezwakte door mutatie op mutatie op mutatie.


- Wat denk je over eventuele koloniekweek?

Met wat ik weet over rosella's zou ik zeker niet opteren voor koloniekweek. Tijdens de broedperiode zijn die nogal agressief, dus... liever geen slachtoffers zoeken als men het kan vermijden. Alhoewel de Stanley niet direct zo agressief is als de andere rosella's.

Het zou misschien mogelijk zijn in een enorm grote volière alwaar de vogels ver uiteen kunnen zitten (denk aan dierenparken zoals Paradisio)