Kakariki

De cyanoramphus novaezelandiae is een zeer nieuwsgierige en aanhankelijke vogel met roots in Nieuw-Zeeland. Zeer vreedzaam, maar toch moeilijk om met andere soorten samen te houden omwille van zijn uitermate grote nieuwsgierigheid in elke nestkast.

Ideale vogels om handtam te maken

De kakariki kweekt heel makkelijk tot 7 jaar en sommige zeggen zelfs dat ze leven tot 20 jaar in gevangenschap. Hij is reeds tevreden met een kweekkooi van 1m x 50cm x 50cm. De jongen worden evenwel aangeraden in vlucht te laten "rijpen".

Een kakarikipop kan reeds broedrijp zijn aan 4 maanden, een mannetje aan 7.

De kweek verloopt makkelijk als het klikt tussen de partners. Indien niet dan moeten andere partners gezocht worden.

Een nestkast van 20x20 x30cm hoog is voldoende, doch een groter grondoppervlak kan van pas komen bij grote nesten (tot 9!)

Om de twee dagen wordt een ei gelegd en het broeden start rond het vierde of vijfde ei(bij grote nesten) Na 20 dagen broeden is het zover: jonkies

Na 55 dagen zijn ze volledig zelfstandig maar na 45 dagen hadden ze reeds het nest verlaten.

Een goede parkietenmengeling, eivoer met kiemzaad, muesli, grit, maagkiezel en sepia, samen met appel en kiwi ogen niet ontbreken.

Wat ze zeer appreciëren is badwater! Ze baden meerdere keren daags en zeker als ze vers water krijgen.

Ze bestaan ook in verschillende mutaties: wildkleur, cinnamon, fallow, bont, dominant bont enkelfactorig en dubbelfactorig (goudgeel), ino,.... En onderlinge combinaties.

Voor de verervingslijsten verwijs ik u naar volgende site: https://www.hvgool-kakarikie.nl/vererving%20wildkleur.htm

Men kent ook nog andere soorten zoals de geelvoorhoofdkakariki (vroeger meer gehouden)