Veelkleurenparkiet

De psephotus varius heeft een hele variëteit aan kleuren. Veelkleurenparkieten komen in een groot deel van Australië voor, waarbij hun voorkeur uitgaat naar droge, dorre gebieden 

.

Deze vogels zijn zo'n 26-28cm groot.

Er is een duidelijk verschil tussen man en pop. De man draagt een heel kleurengamma en de pop is eerder dof van kleur. Alhoewel sommige poppen ok reeds heel wat (doffer) rood meedragen. Dit komt meestal voor bij selectieve kweek. Mooi is wel hun vlucht, die te bewonderen valt in langere volières.

De jongen laten reeds in het nestblok de kleur van de oudervogels zien. Het zal dan ook geen enkel probleem opleveren om de seksen in het nestblok reeds te onderscheiden.

Meestal rustige vogels, maar in de broedtijd jaagt de man heel hard op de pop (en andere parkieten) daarom is het best van ze wat ruimte te geven en ook van ze apart te houden.

Ze doen meestal maar een kweekronde. Vandaar dat nesten van 9-10 eieren geen unicum zijn. Ze broeden 21 dagen.

Deze vogels kunnen gerust buitn blijven tijdens de winter, ze hoeven geen vorstvrij verblijf te hebben.

Als voeding nemen ze de gewone parkietenmengeling met eivoer, grit, kiezel, sepia maar vooral ook veel fruit (appel, kiwi) of een blaadje groen. Vers water is ook noodzakelijk.

Als nestblok zijn ze tevreden met een 18x18x30cm met daarin houtkrullen vermengd met wat potgrond.

Let er bij aanschaf op dat je uitgeruide vogels koopt.. Het wil nog wel eens mislopen bij ongeruide vogels die verplaatst worden...