Tentoonstellen met parkieten.


TT in een notendop:

Je wilt meedoen aan een tentoonstelling (TT), maar hoe begin je daar nu aan ... ?

Voorbereiding :

 • - Lid zijn van een vereniging en je lidkaart hebben. In principe kan je wel meedoen zonder, in regionale wedstrijden, maar dan enkel in de vrije klasse(C-klasse). Vraag ook je kwekerskaart aan met je eigen stamnummer om later met eigen gekweekte vogels deel te nemen(A-B-D klasse).
 • - Zorgen dat je beschikt over voldoende tentoonstellingskooien. Dit ruim op voorhand zodat je je vogels al kan trainen. De afmetingen van de kooien moeten voldoen aan de voorschriften en zijn afhankelijk van de soort vogel die je er in wil. Afmetingen zijn te verkrijgen bij de federatie waarbij je aangesloten bent.
 • - Vogels waarmee je aan de TT wil meedoen selecteren en ze wennen aan de tentoonstellingskooien. De kalmte en het presenteren van de vogels is belangrijk, ook dit vergt training.
 • - Inschrijvingsformulier voor de TT aanvragen bij de organiserende vereniging.
 • - Inschrijvingsformulier nauwkeurig in dubbel invullen en insturen.
 • Klasse A = Zelf gekweekte vogels van dit jaar - de ring geldt als bewijs samen met de kwekerskaart met stamnummer op. Kaart moet je kunnen voorleggen bij inkorving. Info over ringen vind je elders op de site.
 • Klasse B = Zelf gekweekte vogels, maar ouder (zie hierboven)
 • Klasse C = Vrij - aangekochte vogels, geringd of niet maar ook eigen gekweekte mogen hier gezet worden.
 • Klasse D = stam van 4 identieke eigenkweek vogels van dit jaar.
 • - De jouw toegestuurde kooibriefjes aan de rechterkant van het voorfront van de TT kooi kleven. Check de juiste kooinummers aan je teruggestuurde en genummerde lijst. Kooibriefjes hebben een andere kleur per klasse (b.v. wit-roze-geel-groen)
 • - Witte fonteintjes (links) en groene eetbakjes (rechts) voorzien.
 • Vooraf inschrijven is niet altijd strikt noodzakelijk op regionale TT's, dat kan meestal op de inkorvingsdag ook nog, maar het is makkelijker. Meestal is men verplicht om een aantal vogels (8) in te schrijven, controleer hiervoor het bijgevoegd TT reglement.
 • Laat de vogels baden in (of bespuiten met) water met wat Birdyl of glycerine aan toegevoegd, voor de glans van de veren. Snavel en poten kunnen eventueel opgeblonken worden met wat vaseline(geen schubben dan).
 • Zorg dat je de juiste vogels in de juiste kooi steekt, zie opgekleefde kooibriefjes en controleer desnoods de ring.
 • Als er een show aan de TT gekoppeld is worden de vogels soms ook in volières gehuisvest. Dit wordt vooraf door de organiserende vereniging bekend gemaakt. Je kan die daar eventueel huren ook.

Verloop :

 • Dag 1 : Inschrijving en binnenbrengen van de vogels (inkorving). De mensen van de organiserende club zetten zelf de vogels in de rekken of wijzen de volières toe. Vogels moeten van eten voorzien zijn voor 24u. Fonteintjes kan je ter plaatse vullen.
 • Dag 2 : Enkele keurmeesters komen elk volgens hun eigen specialiteit de vogels keuren. De beste vogels per reeks worden apart gehouden en hieruit wordt dan de reekskampioen bepaald door een drietal keurders samen. Als elke vogel gekeurd is wordt een klassement opgemaakt en de liefhebber met het hoogst aantal punten en eventueel bijkomende ereprijzen wordt algemeen kampioen van die TT.
 • Op het einde van de dag, of de dag erna - dag 3 - mag de deelnemer zijn uitslag ophalen en is er opening van de TT. Van dan af is die open voor het publiek.
 • Dag 4 : Dan is het zaterdag. Prijsdeling. De TT is de hele dag open.
 • Dag 5 : Op zondagavond; de vogels moeten weer opgehaald worden (uitkorving). Daarvoor heb je je inschrijvingslijst nodig. Je moet aftekenen voor ontvangst.
 • (soms zijn er maar 4 dagen en worden de activiteiten van dag 4 en 5 gekoppeld)
 • Opening van de TT en prijsdeling kunnen verschillen per organiserende vereniging naargelang hun programma. Info daarover bij de betreffende vereniging.

Er is ook een verschil in keuren. Er is STANDENKEURING waarbij de vogels op de rekken blijven staan en de keurmeester langs loopt. Hier zijn de vogels onderhevig  aan verschil in lichtintensiteit volgens de plaats waar ze vertoeven. In de ene gang is het soms meer verlicht dan de andere. De goeie vogels (de ereprijzen) worden gemarkeerd om dan uiteindelijk samen gebracht te worden om de kampioen uit te kiezen. Dit gebeurt dan met meedere keurmeesters samen. Het is niet die ene die beslist.

Een andere manier van keuren is de TAFELKEURING. De vogels worden per reeks aangebracht en op tafel voor de keurmeester geplaatst bij een lichtbron. Alle vogels worden een tijdlang geobserveerd en gekeurd, de beste worden opzij gezet om dan achteraf tegen elkaar weer op tafel te komen om de kampioen te kiezen door meerders keurmeesters samen.


Hoe moet een vogel er dan uit zien?

Dit is vastgelegd in een "standaard" per soort en per mutatie(kleurslag). Die standaard wordt opgemaakt door de speciaalclubs en technische commissies van die clubs en goedgekeurd door de bonden met hun keurdersteam en COM (confédération ornithologique Mondiale) als het om internationale TT's gaat.  Er worden ook kweekrichtlijnen opgesteld bij het vinden of vastzetten van nieuwe mutaties.

Deze standaarden zijn te vinden bij de nationale bonden en per vogelsoort: b.v. kleine grasparkieten, rosella, roodrug, agaporniden .....  even googlen en je krijgt ze uitgebreid in pdf.(vele bladzijden)

Je vindt ze b.v. bij KBOF, keurmeesters.nbvv.nl, psittaformes.nl, enz...

Keuring zelf...

.Keurbriefje dat dient om grasparkieten te beoordelen.

Om dit beter te begrijpen kan je het best eens lezen wat er door specialisten geschreven wordt i.v.m. de keuring. zoals hieronder voor de kleine grasparkiet. (event. kopiëren en in browser plakken)

https://www.psittaciformes.nl/docs/park/36.%20Het%20keursysteem%20en%20de%20taak%20van%20de%20keurmester.htmWat zeker heel belangrijk is: dat de vogels goed in de veren zitten, hun kooi gewend zijn (niet schuchter zijn), prima conditie en zich presenteren. Er is dus heel wat werk om ze op voorhand te trainen.


Dit is een keurbriefje geldend voor alle andere parkietensoorten.

Daarvoor moet men de standaard per soort zo kort bij evenaren.

Deze standaarden zijn te vinden bij de bonden en speciaalclubs.

Even "googlen" en krijgt enkele pagina's uitleg per soort.