Valkparkiet

De nymphicus hollandicus dankt zijn naam aan John Gould en is gerelateerd aan een gebied uit Australië: Nieuw-Holland

In 1850 werden de eerste Europese valkjes geboren in Duitsland. Recent toonde DNA onderzoek aan dat de valkparkiet eigenlijk een kleine kaketoe is. Dit blijkt ook uit zijn gedrag: zowel man als pop broeden, iets wat eigen is aan kaketoes.

Kunnen in gevangenschap 15-20 jaar oud worden.

Grootte: 30-33cm van kop tot staartpunt.

Met 9 maand zijn ze al geslachtsrijp.

Deze vogels gaan vrij makkelijk tot kweken over in gevangenschap. Het liefst in een volière, maar een heel ruime kweekkooi kan ook dienst doen. Dit in de periode april - augustus. Ze gebruiken hiervoor het liefst een verticaal nestblok van 30cm hoog en een grondvlak van 20cm x20cm, met daarin houtkrullen en wat zachte potaarde. Ze leggen 4-5 eitjes per nest (soms meer) dit om de dag. Ze beginnen meestal te broeden vanaf het tweede ei en dit gedurende 18-20 dagen.

Kweekkalender: https://www.valkparkiet.com/nl/files/kweekkal.htm

Als voeding is er vooral een goede parkietenmengeling nodig aangevuld met eivoer voor grote parkieten, grit, maagkiezel en sepia. Groenvoer en fruit wordt eveneens gelust alsook geweekt wittebrood.

Er zijn verschillende kleurvarianten: wildkleur, cinnamon, lutino, opaline (gepareld), witwang (witkop), geelwang, bont. Ze kunnen ook onderling gecombineerd worden: b.v. cinnamon opaline witwang bont.

Geslachtsonderscheid per kleurslag verschilt van moeilijkheidsgraad.

Bij wildkleur, cinnamon en witkop ziet men dit het best aan de kop en wangkleur. Vrouwtjes hebben een doffe schijn, mannen een fel gekleurde wang.

Geparelde mannen verliezen hun parels stilaan meer en meer en popjes houden hun tekening. Bij lutino verraden de gele strepen op ondervleugel en staart het verschil tussen man en pop. Bij "albino's" geeft DNA-onderzoek zekerheid.
Mannen gaan ook zingen en vertonen een "macho" gedrag.