Lijnenteelt

We vertrekken van een koppel met daarbij een vogel met superbe kwaliteiten (kan zowel een goeie man of goeie pop zijn)

Is ook bruikbaar om een nieuwe mutatie (kwekend uit één vogel) op te bouwen.

M= man          P= pop

Lijnenteelt: vertrekkend uit 1 vogel
Patrokliene lijn(vaders lijn) steeds met vader verder werkend

MAN X POP

  • geeft zonen en dochters met 50% bloed van beide ouders
  •             Man x dochter:
  •                      geeft zonen en dochters met 75% bloed van vader
  •                  Man x kleindochter:
  •                            geeft zonen en dochters met 87,5% bloed van vader
  •                                Man x achterkleindochter 
  •                                         geeft zonen en dochters met 93% bloed van vader...

Matrokliene lijn  (moeders lijn) steeds terugparen aan de startpop

MAN X POP

        zoon x pop

                kleinzoon x pop...